Tài Khoản Ngân Hàng

Chuyển khoản cá nhân NGUYỄN THỊ NGỌC THU (không nhận VAT):

 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Gò Vấp

Số tài khoản : 0600 203 204 11
Chủ tài khoản : Nguyễn Thị Ngọc Thu

 

Ngân hàng Á Châu - Phòng giao dịch Thống Nhất (ACB)

Số tài khoản : 195 619 329
Chủ tài khoản : Nguyễn Thị Ngọc Thu

 

Ngân Hàng Đông Á - PGD Quang Trung - Q. Gò Vấp - TP. HCM

Số tài khoản : 010 564 8261
Chủ tài khoản : Nguyễn Thị Ngọc Thu

 


 

Chuyển khoản cá nhân NGUYỄN HÙNG VỸ (không nhận VAT):

 

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển - CN Bắc Sài Gòn (BIDV)

Số tài khoản : 31 31 00 00 07 41 93
Chủ tài khoản : Nguyễn Hùng Vỹ

 

 

 

NH Ngọai Thương Vietcombank – CN Trần Quốc Toản

Số tài khoản : 00 71 000 81 78 22
Chủ tài khoản : Nguyễn Hùng Vỹ

 

 

 

NH Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - PGD Quang Trung

Số tài khoản : 202 0101 668 779
Chủ tài khoản : Nguyễn Hùng Vỹ

 

 

 

NH TMCP Công thương Việt Nam - PGD Lê Đức Thọ

Số tài khoản : 10 10 10 00 60 19 810
Chủ tài khoản : Nguyễn Hùng Vỹ

 

 Chuyển khoản công ty (nhận VAT):

 

Ngân hàng Á Châu - Phòng giao dịch Thống Nhất (ACB)

Số tài khoản : 158 548 699
Chủ tài khoản : Công Ty TNHH Sản Xuất Máy và Thiết Bị Xây Dựng Rồng Việt