Tin tức

Tỷ lệ cát với xi măng ảnh hưởng tới mức bền của bê tông?

Cách trộn bê tông được xem là rất quan trọng tại việc xác định chất lượng của hàng hóa rốt cuộc sau lúc được đổ. Các vật liệu chuẩn xác được sử dụng và tỷ lệ của các nguyên liệu này đều rất quan yếu. Biết tỷ lệ cát nhằm áp dụng xi măng phụ thuộc một phần vào việc bê tông đang được dùng nhằm khiến cho gì.

Hỗn thích hợp tiêu chuẩn

Một phương pháp khá chuẩn để trộn bê tông gọi một phần xi măng cho mỗi hai phần cát. Kết quả của giải pháp này, giả sử rằng bốn phần sỏi cũng được đưa vào hỗn thích hợp, là một mẫu bê tông được xếp hạng C20. Bê tông được giám định trên 1 hệ thống số cho biết mức độ hỗn thích hợp mạnh như thế nào sau khi nó được xử lý tại khoảng một tháng. Bê tông C20 sẽ được coi là hỗn thích hợp bê tông cường độ làng nhàng. Con số cao hơn cho thấy một bê tông mạnh hơn.

Tăng sức mạnh

Điều chỉnh cường độ của bê tông dựa trên tỷ lệ cát với xi măng được xem là điều dễ thực hiện. Càng gần bạn mang tỷ lệ này đến tỷ lệ cát một so với xi măng, bạn sẽ khiến cho bê tông càng mạnh. Mặt khác, ví như bạn đẩy tỷ lệ theo bên khác, bạn sẽ nhận được một thiết bị có sức mạnh tương đối kém.

Chất lượng

Trong lúc hỗn hợp bê tông đều đựng xi măng, cái cát thực tế được dùng khác nhau. Ngoài tỷ lệ, mẫu cát mà bạn áp dụng trong hỗn thích hợp bê tông cũng tác động tới cường độ của bê tông. Chẳng hạn, sử dụng cát bãi biển chưa rửa, có khả năng tạo ra hỗn hợp bê tông ko mạnh bằng các máy móc khiến cho từ cát đã được làm sạch nhằm tạo ra chất lượng đồng nhất.

Các nguyên tố khác

Điều quan trọng được xem là phải nhận ra rằng tỷ lệ cát với xi măng chẳng hề được coi là yếu tố độc nhất tác động đến cường độ của bê tông. Bê tông thường được làm trong khoảng bốn thành phần, ko chỉ 2. Ngoài tỷ lệ xi măng-cát, tỷ lệ sỏi với cát cũng phải được coi xét. Cuối cộng, lượng nước thêm vào hỗn phù hợp cũng rất quan trọng tại độ bền của mặt hàng chung cuộc.